Recent Posts by Zaneta Kalbrun

Migranci – oprowadzanie po domu. Erasmus +

Migranci - oprowadzanie po domu Projekt trwa od 1 października 2019 do 31 marca 2021 roku Wychodzimy z założenia, że konieczne jest wsparcie dla migrantów jako jednostek, pomoc w ich samoorganizacji na terenie całej Unii Europejskiej. W ten sposób integracja nie będzie się odbywać tylko poprzez ich kontakty z instytucjami, gdzie jako petenci są stroną…
Zobacz

Działania menadżersko-promocyjne zespołu

Wiewiórka Na Drzewie jest niezwykle energicznym zespołem, który podczas swoich występów błyskawicznie nawiązuje świetny kontakt z publicznością. Nie ma takiej imprezy, której Wiewiórka nie potrafiłaby rozkręcić! Wiele osób kojarzy ich z Wiewiórstockiem – od siedmiu lat podczas Przystanków Woodstock budują Leśną Scenę, na której występują z zaprzyjaźnionymi zespołami. Ponadto (od trzech lat) cyklicznie organizują akcję Hałas Miasta,…
Zobacz

Bliżej w Europie – baza organizacji polonijnych

W ramach projektu Bliżej w Europie dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich- Śląskie Lokalnie tworzymy bazę danych podmiotów polonijnych zainteresowanych współpracą i wymianą dobrych praktyk. Baza ta ma na celu umożliwienie i ułatwienie nawiązania kontaktów z organizacjami polonijnymi. Zapraszamy organizacje zainteresowane międzynarodową współpracą i wymianą dobrych praktyk dotyczących współpracy polskich i polonijnych organizacji do…
Zobacz

Portal polskich i polonijnych przedsiębiorców

Portal polskich i polonijnych przedsiębiorców to inicjatywa mająca na celu konsolidację, tym samym wzmocnienie i wyodrębnienie środowiska polskich biznesmenów mieszkających i pracujących w Unii Europejskiej. Fundacja Obywatele Wspólnej Europy posiada doświadczenie w zakresie działalności polonijnej oraz wiedzę na temat polskich przedsiębiorców operujących poza granicami kraju. Skupiamy się tu przede wszystkim na małych i średnich przedsiębiorcach,…
Zobacz

Recent Comments by Zaneta Kalbrun

No comments by Zaneta Kalbrun yet.