Category Archives: Działania

Migranci – oprowadzanie po domu. Podsumowanie działań projektowych.

Celem naszych projektowych starań było rozpoznanie najlepszych praktyk w zakresie przyjmowania osób migrujących do Unii Europejskich. Te migracje zdefiniowaliśmy sobie dość szeroko, dotyczyły i uchodźców, którzy w granicach UE znaleźli się w wyniku prześladowań czy konfliktów zbrojnych jak i tych, którzy przybyli tu w ucieczce przed nędzą, w poszukiwaniu możliwości rozwoju osobistego. W projekcie braliśmy…
Zobacz

Wolontariusze dla uchodźców – motywacje, praktyki, wartości. ANKIETA

Wolontariusze dla uchodźców - motywacje, praktyki, wartości. Reprezentujemy cztery organizacje pozarządowe pracujące lub zaangażowane w dialog z osobami wykluczonymi, takimi jak migranci i uchodźcy. Co obecnie robimy? Realizujemy projekt Erasmus skoncentrowany na doświadczeniach wolontariuszy wspierających uchodźców i migrantów. Chcemy dotrzeć do wolontariuszy, czyli osób, które pomagają uchodźcom i migrantom za darmo lub za symboliczną refundacją.…
Zobacz

Migranci – oprowadzanie po domu. Erasmus +

Migranci - oprowadzanie po domu Projekt trwa od 1 października 2019 do 31 marca 2021 roku Wychodzimy z założenia, że konieczne jest wsparcie dla migrantów jako jednostek, pomoc w ich samoorganizacji na terenie całej Unii Europejskiej. W ten sposób integracja nie będzie się odbywać tylko poprzez ich kontakty z instytucjami, gdzie jako petenci są stroną…
Zobacz

Bliżej w Europie – baza organizacji polonijnych

W ramach projektu Bliżej w Europie dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich- Śląskie Lokalnie tworzymy bazę danych podmiotów polonijnych zainteresowanych współpracą i wymianą dobrych praktyk. Baza ta ma na celu umożliwienie i ułatwienie nawiązania kontaktów z organizacjami polonijnymi. Zapraszamy organizacje zainteresowane międzynarodową współpracą i wymianą dobrych praktyk dotyczących współpracy polskich i polonijnych organizacji do…
Zobacz

Portal polskich i polonijnych przedsiębiorców

Portal polskich i polonijnych przedsiębiorców to inicjatywa mająca na celu konsolidację, tym samym wzmocnienie i wyodrębnienie środowiska polskich biznesmenów mieszkających i pracujących w Unii Europejskiej. Fundacja Obywatele Wspólnej Europy posiada doświadczenie w zakresie działalności polonijnej oraz wiedzę na temat polskich przedsiębiorców operujących poza granicami kraju. Skupiamy się tu przede wszystkim na małych i średnich przedsiębiorcach,…
Zobacz

Potrzeby szkoleniowe polskich przedsiębiorców- ankieta

Przygotowanie  ankiety dotyczącej polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych. Ankieta trafi do organizacji przedsiębiorców i lokalnych Wydziałów  Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasad Polskich w UE. Ankieta zawiera pytania dotyczące ilości polskich przedsiębiorców, ich rozmieszczenia geograficznego, charakteru przedsiębiorstw, zgłaszanych najczęściej problemów i wątpliwości oraz chęci, możliwości czy faktu współpracy z polskimi podmiotami gospodarczymi.
Zobacz