Portal polskich i polonijnych przedsiębiorców

Portal polskich i polonijnych przedsiębiorców to inicjatywa mająca na celu konsolidację, tym samym wzmocnienie i wyodrębnienie środowiska polskich biznesmenów mieszkających i pracujących w Unii Europejskiej.

Fundacja Obywatele Wspólnej Europy posiada doświadczenie w zakresie działalności polonijnej oraz wiedzę na temat polskich przedsiębiorców operujących poza granicami kraju. Skupiamy się tu przede wszystkim na małych i średnich przedsiębiorcach, także tych osobach, które prowadzą działalność jednoosobową. W tych najmniejszych firmach upatrujemy potencjał rozwojowy i możliwość współpracy z podmiotami gospodarczymi z Polski. Ich doświadczenie chcemy zaprezentować w formie dobrych praktyk równocześnie przekonując ich do inwestycji bądź wymiany doświadczeń w Polsce.

Inicjatywa stworzenia bazy danych, wymiany dobrych praktyk oraz narzędzia kojarzącego przedsiębiorców polonijnych z polskimi wychodzi naprzeciw małym i średnim przedsiębiorstwom a także osobom samozatrudnionym, które osiągnęły już pewną pozycję na europejskim rynku oraz tym, którzy swój biznes dopiero co rozpoczęli i poszukują profesjonalnego doradztwa lub wiedzy płynącej z praktyki i doświadczenia polskich ekspertów oraz lokalnych przedsiębiorców.

Portal polskich i polonijnych przedsiębiorców to inicjatywa mająca na celu konsolidację, tym samym wzmocnienie i wyodrębnienie środowiska polskich biznesmenów mieszkających i pracujących w Unii Europejskiej. Portal daje możliwość wymiany doświadczeń, dialogu oraz, co za tym idzie, zbudowania stabilnych i trwałych relacji między przedsiębiorcami.

Inicjatywa ta ma również podkreślić rolę i znaczenie polskich przedsiębiorców na europejskim rynku. Portal ma także pokazać możliwości oraz wskazać kierunki współpracy na linii polski rząd - polscy przedsiębiorcy mieszkający poza granicami kraju oraz polonijni przedsiębiorcy i ich odpowiednicy z Polski. Ważnym elementem jest także możliwość nawiązania relacji z organizacjami pozarządowymi co zaowocować może wspólnymi projektami o charakterze obywatelskim, charytatywnym czy kulturalnym.