Migranci – oprowadzanie po domu. Erasmus +

Migranci - oprowadzanie po domu

Projekt trwa od 1 października 2019 do 31 marca 2021 roku

Wychodzimy z założenia, że konieczne jest wsparcie dla migrantów jako jednostek, pomoc w ich samoorganizacji na terenie całej Unii Europejskiej. W ten sposób integracja nie będzie się odbywać tylko poprzez ich kontakty z instytucjami, gdzie jako petenci są stroną słabszą i narażoną na ewentualne praktyki dyskryminacyjne, ale poprzez kontakty lokalnych instytucji również z przedstawicielami samozorganizowanych grup obywateli. Efekt taki będzie sprzyjać upodmiotowieniu jednostek i grup cudzoziemskich w Europie, łatwiejszemu wyrażaniu przez migrantów zdania na temat ich sytuacji i problemów. Wreszcie celem jest znalezienie takich dobrych praktyk, które wzmacniają wiedzę członków, wolontariuszy organizacji podejmujących działania na ich rzecz także w skali mikro (lokalnej, dzielnicowej, osiedlowej). Skupiając się na lokalnych NGO projekt umożliwi wymianę doświadczeń w zakresie włączanie w edukację nieformalną migrantów.

W kwestii oddziaływania na osoby z nieoczywistych środowisk zagrożonych wykluczeniem zdobywamy doświadczenie mozolnie lecz trwale. Docieramy do jednostek, z którymi nawiązujemy indywidualne relacje. Tak dzieje się w każdej z partnerskich organizacji. W ten sposób pozyskujemy zaufanie osób, których namówienie do udziału w naszych działaniach jest dla nas prawą ważną, zyskujemy swego rodzaju konsultantów, osoby wywodzące się ze środowisk objętych szczególnym ryzykiem wykluczenia. W zależności od kraju czerpiemy inspirację od naszych konsultantów, których równocześnie i my oprowadzamy po naszym domu, naszych dzielnicach, osiedlach. Nasi wolontariusze czerpią z tych kontaktów unikatowa wiedzę o drugim człowieku, o różnicach kulturowych, o których trudno jest dowiedzieć się z medialnego przekazu gdyż wynikają ze szczególnej, intymnej bardzo wiedzy poszczególnych jednostek. Tymi spotkaniami chcemy się dzielić aby wzbogacać siebie nawzajem równocześnie tworząc być może podstawy pod głęboką, wynikająca z poznania drugiego człowieka akceptacji dla przybyszów. Nasza wymiana wzbogacić ma i ich i nas wzmacniając nasze kompetencje jako przewodników po własnym domu.