Nasze działania

Obywatele Wspólnej Europy

001
DIALOG
Nasza organizacja postawiła sobie za cel propagowanie dialogu europejskiego w ramach obywatelskich działań u podstaw.

Chcemy pokazać, że akcenty działalności pozarządowej można rozłożyć tak, by równocześnie czerpać z bogactwa lokalnej społeczności i zaznaczać swoją obecność w szerszym, europejskim kontekście. Stąd właśnie międzynarodowy charakter naszej fundacji, która i w nazwie i w koncepcji swoich działań nastawiła się na transgraniczność.

Zobacz
002
DOŚWIADCZENIE
Fundację tworzą Polacy z Gliwic, którzy swoje doświadczenie działalności pozarządowej zdobywali i w Polsce i za granicą.

Doświadczenie szeregu europejskich projektów oraz realizacji działań dotyczących migracji w ramach UE i poza nią przyprowadziło nas z powrotem do Gliwic, gdzie chcemy tę naszą wiedzę spożytkować twórczo, rozwijając miasto i region i kraj, promując jego markę, dokonania mieszkańców oraz przyciągając zagranicznych gości, tak by będący naszym celem europejski dialog znalazł tu swoje naturalne miejsce.

Zobacz

Partnerzy

_ em_fpp_fism_wnd